Tarieven

Intake: gratis

Healing en gesprekken: 60,00 per consult

4 sessies in 1 keer: 240,00

Huisreiniging: vanaf 80,00 euro

Telefonisch consult: 25,00 euro per half uur

Vooraf betalen maakt de afspraak definitief

Rekeningnummer: NL81INGB0793145155