Tarieven

Intake: gratis

Healing en gesprekken: 65,00 euro per consult

4 sessies in 1 keer: 260,00 euro

Huisreiniging: 95.00 euro

Telefonisch consult: 25,00 euro per half uur

Vooraf betalen maakt de afspraak definitief

Rekeningnummer: NL81INGB0793145155