Tarieven

Healing en gesprekken: 50,00 per consult

Huisreiniging: vanaf 80,00 euro

Telefonisch consult: 25,00 euro per half uur

Vooraf betalen maakt de afspraak definitief

Rekeningnummer: NL81INGB0793145155